Bánh sinh nhật trang trí hoa baby là một trong mẫu bánh kem đẹp mắt và đầy màu sắc sắc. Bánh được tô điểm bằng những hoa baby nhỏ dại nhắn, xinh xắn tạo cho một bức ảnh hoa vô cùng bắt mắt và thu hút đa số ánh nhìn. Cùng với tone color hồng pastel nhẹ nhàng, đây chắc chắn rằng sẽ là một trong món quà hoàn hảo và tuyệt vời nhất dành tặng kèm bạn bè, người thân, fan thương nhân thời cơ đặc biệt.

Bạn đang xem: Bánh cưới hoa bi


490.000₫ 612.500₫","sku":"THUHUONGCAKE-4999","variation_description":"","variation_id":136762,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"0.5","weight_html":"0.5 kg"},"attributes":"attribute_pa_kich-thuoc":"22cm","attribute_pa_cot-banh":"gato-socola","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"30","width":"30","height":"10","dimensions_html":"30 × 30 × 10 cm","display_price":490000,"display_regular_price":612500,"image":"title":"Bu00e1nh Sinh Nhu1eadt Trang Tru00ed Hoa Baby Id1605_65a7af26722ce.jpeg","caption":"Bu00e1nh Sinh Nhu1eadt Trang Tru00ed Hoa Baby Id1605_65a7af26722ce.jpeg","url":"https://thuhuongcake.vn/wp-content/uploads/2024/01/banh-sinh-nhat-trang-tri-hoa-baby-id1605_65a7af2609d46.jpeg","alt":"Bu00e1nh Sinh Nhu1eadt Trang Tru00ed Hoa Baby Id1605_65a7af26722ce.jpeg","src":"https://thuhuongcake.vn/wp-content/uploads/2024/01/banh-sinh-nhat-trang-tri-hoa-baby-id1605_65a7af2609d46.jpeg","srcset":false,"sizes":"(max-width: 650px) 100vw, 650px","full_src":"https://thuhuongcake.vn/wp-content/uploads/2024/01/banh-sinh-nhat-trang-tri-hoa-baby-id1605_65a7af2609d46.jpeg","full_src_w":650,"full_src_h":650,"gallery_thumbnail_src":"https://thuhuongcake.vn/wp-content/uploads/2024/01/banh-sinh-nhat-trang-tri-hoa-baby-id1605_65a7af2609d46.jpeg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://thuhuongcake.vn/wp-content/uploads/2024/01/banh-sinh-nhat-trang-tri-hoa-baby-id1605_65a7af2609d46.jpeg","thumb_src_w":650,"thumb_src_h":650,"src_w":650,"src_h":650,"image_id":5000,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":999,"min_qty":1,"price_html":"490.000₫ 612.500₫","sku":"THUHUONGCAKE-4999","variation_description":"","variation_id":136763,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"0.5","weight_html":"0.5 kg","attributes":"attribute_pa_kich-thuoc":"22cm","attribute_pa_cot-banh":"gato-vani-nhan-viet-quat","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"30","width":"30","height":"10","dimensions_html":"30 × 30 × 10 cm","display_price":440000,"display_regular_price":550000,"image":"title":"Bu00e1nh Sinh Nhu1eadt Trang Tru00ed Hoa Baby Id1605_65a7af26722ce.jpeg","caption":"Bu00e1nh Sinh Nhu1eadt Trang Tru00ed Hoa Baby Id1605_65a7af26722ce.jpeg","url":"https://thuhuongcake.vn/wp-content/uploads/2024/01/banh-sinh-nhat-trang-tri-hoa-baby-id1605_65a7af2609d46.jpeg","alt":"Bu00e1nh Sinh Nhu1eadt Trang Tru00ed Hoa Baby Id1605_65a7af26722ce.jpeg","src":"https://thuhuongcake.vn/wp-content/uploads/2024/01/banh-sinh-nhat-trang-tri-hoa-baby-id1605_65a7af2609d46.jpeg","srcset":false,"sizes":"(max-width: 650px) 100vw, 650px","full_src":"https://thuhuongcake.vn/wp-content/uploads/2024/01/banh-sinh-nhat-trang-tri-hoa-baby-id1605_65a7af2609d46.jpeg","full_src_w":650,"full_src_h":650,"gallery_thumbnail_src":"https://thuhuongcake.vn/wp-content/uploads/2024/01/banh-sinh-nhat-trang-tri-hoa-baby-id1605_65a7af2609d46.jpeg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://thuhuongcake.vn/wp-content/uploads/2024/01/banh-sinh-nhat-trang-tri-hoa-baby-id1605_65a7af2609d46.jpeg","thumb_src_w":650,"thumb_src_h":650,"src_w":650,"src_h":650,"image_id":5000,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":999,"min_qty":1,"price_html":"440.000₫ 550.000₫","sku":"THUHUONGCAKE-4999","variation_description":"","variation_id":136764,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"0.5","weight_html":"0.5 kg","attributes":"attribute_pa_kich-thuoc":"22cm","attribute_pa_cot-banh":"gato-tra-xanh","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"30","width":"30","height":"10","dimensions_html":"30 × 30 × 10 cm","display_price":490000,"display_regular_price":612500,"image":"title":"Bu00e1nh Sinh Nhu1eadt Trang Tru00ed Hoa Baby Id1605_65a7af26722ce.jpeg","caption":"Bu00e1nh Sinh Nhu1eadt Trang Tru00ed Hoa Baby Id1605_65a7af26722ce.jpeg","url":"https://thuhuongcake.vn/wp-content/uploads/2024/01/banh-sinh-nhat-trang-tri-hoa-baby-id1605_65a7af2609d46.jpeg","alt":"Bu00e1nh Sinh Nhu1eadt Trang Tru00ed Hoa Baby Id1605_65a7af26722ce.jpeg","src":"https://thuhuongcake.vn/wp-content/uploads/2024/01/banh-sinh-nhat-trang-tri-hoa-baby-id1605_65a7af2609d46.jpeg","srcset":false,"sizes":"(max-width: 650px) 100vw, 650px","full_src":"https://thuhuongcake.vn/wp-content/uploads/2024/01/banh-sinh-nhat-trang-tri-hoa-baby-id1605_65a7af2609d46.jpeg","full_src_w":650,"full_src_h":650,"gallery_thumbnail_src":"https://thuhuongcake.vn/wp-content/uploads/2024/01/banh-sinh-nhat-trang-tri-hoa-baby-id1605_65a7af2609d46.jpeg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://thuhuongcake.vn/wp-content/uploads/2024/01/banh-sinh-nhat-trang-tri-hoa-baby-id1605_65a7af2609d46.jpeg","thumb_src_w":650,"thumb_src_h":650,"src_w":650,"src_h":650,"image_id":5000,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":999,"min_qty":1,"price_html":"490.000₫ 612.500₫","sku":"THUHUONGCAKE-4999","variation_description":"","variation_id":136765,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"0.5","weight_html":"0.5 kg","attributes":"attribute_pa_kich-thuoc":"20cm","attribute_pa_cot-banh":"gato-red-velvet","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"30","width":"30","height":"10","dimensions_html":"30 × 30 × 10 cm","display_price":430000,"display_regular_price":537500,"image":"title":"Bu00e1nh Sinh Nhu1eadt Trang Tru00ed Hoa Baby Id1605_65a7af26722ce.jpeg","caption":"Bu00e1nh Sinh Nhu1eadt Trang Tru00ed Hoa Baby Id1605_65a7af26722ce.jpeg","url":"https://thuhuongcake.vn/wp-content/uploads/2024/01/banh-sinh-nhat-trang-tri-hoa-baby-id1605_65a7af2609d46.jpeg","alt":"Bu00e1nh Sinh Nhu1eadt Trang Tru00ed Hoa Baby Id1605_65a7af26722ce.jpeg","src":"https://thuhuongcake.vn/wp-content/uploads/2024/01/banh-sinh-nhat-trang-tri-hoa-baby-id1605_65a7af2609d46.jpeg","srcset":false,"sizes":"(max-width: 650px) 100vw, 650px","full_src":"https://thuhuongcake.vn/wp-content/uploads/2024/01/banh-sinh-nhat-trang-tri-hoa-baby-id1605_65a7af2609d46.jpeg","full_src_w":650,"full_src_h":650,"gallery_thumbnail_src":"https://thuhuongcake.vn/wp-content/uploads/2024/01/banh-sinh-nhat-trang-tri-hoa-baby-id1605_65a7af2609d46.jpeg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://thuhuongcake.vn/wp-content/uploads/2024/01/banh-sinh-nhat-trang-tri-hoa-baby-id1605_65a7af2609d46.jpeg","thumb_src_w":650,"thumb_src_h":650,"src_w":650,"src_h":650,"image_id":5000,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":999,"min_qty":1,"price_html":"430.000₫ 537.500₫","sku":"THUHUONGCAKE-4999","variation_description":"","variation_id":136766,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"0.5","weight_html":"0.5 kg","attributes":"attribute_pa_kich-thuoc":"20cm","attribute_pa_cot-banh":"gato-socola","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"30","width":"30","height":"10","dimensions_html":"30 × 30 × 10 cm","display_price":430000,"display_regular_price":537500,"image":"title":"Bu00e1nh Sinh Nhu1eadt Trang Tru00ed Hoa Baby Id1605_65a7af26722ce.jpeg","caption":"Bu00e1nh Sinh Nhu1eadt Trang Tru00ed Hoa Baby Id1605_65a7af26722ce.jpeg","url":"https://thuhuongcake.vn/wp-content/uploads/2024/01/banh-sinh-nhat-trang-tri-hoa-baby-id1605_65a7af2609d46.jpeg","alt":"Bu00e1nh Sinh Nhu1eadt Trang Tru00ed Hoa Baby Id1605_65a7af26722ce.jpeg","src":"https://thuhuongcake.vn/wp-content/uploads/2024/01/banh-sinh-nhat-trang-tri-hoa-baby-id1605_65a7af2609d46.jpeg","srcset":false,"sizes":"(max-width: 650px) 100vw, 650px","full_src":"https://thuhuongcake.vn/wp-content/uploads/2024/01/banh-sinh-nhat-trang-tri-hoa-baby-id1605_65a7af2609d46.jpeg","full_src_w":650,"full_src_h":650,"gallery_thumbnail_src":"https://thuhuongcake.vn/wp-content/uploads/2024/01/banh-sinh-nhat-trang-tri-hoa-baby-id1605_65a7af2609d46.jpeg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://thuhuongcake.vn/wp-content/uploads/2024/01/banh-sinh-nhat-trang-tri-hoa-baby-id1605_65a7af2609d46.jpeg","thumb_src_w":650,"thumb_src_h":650,"src_w":650,"src_h":650,"image_id":5000,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":999,"min_qty":1,"price_html":"430.000₫ 537.500₫","sku":"THUHUONGCAKE-4999","variation_description":"","variation_id":136767,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"0.5","weight_html":"0.5 kg","attributes":"attribute_pa_kich-thuoc":"20cm","attribute_pa_cot-banh":"gato-tra-xanh","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"30","width":"30","height":"10","dimensions_html":"30 × 30 × 10 cm","display_price":430000,"display_regular_price":537500,"image":"title":"Bu00e1nh Sinh Nhu1eadt Trang Tru00ed Hoa Baby Id1605_65a7af26722ce.jpeg","caption":"Bu00e1nh Sinh Nhu1eadt Trang Tru00ed Hoa Baby Id1605_65a7af26722ce.jpeg","url":"https://thuhuongcake.vn/wp-content/uploads/2024/01/banh-sinh-nhat-trang-tri-hoa-baby-id1605_65a7af2609d46.jpeg","alt":"Bu00e1nh Sinh Nhu1eadt Trang Tru00ed Hoa Baby Id1605_65a7af26722ce.jpeg","src":"https://thuhuongcake.vn/wp-content/uploads/2024/01/banh-sinh-nhat-trang-tri-hoa-baby-id1605_65a7af2609d46.jpeg","srcset":false,"sizes":"(max-width: 650px) 100vw, 650px","full_src":"https://thuhuongcake.vn/wp-content/uploads/2024/01/banh-sinh-nhat-trang-tri-hoa-baby-id1605_65a7af2609d46.jpeg","full_src_w":650,"full_src_h":650,"gallery_thumbnail_src":"https://thuhuongcake.vn/wp-content/uploads/2024/01/banh-sinh-nhat-trang-tri-hoa-baby-id1605_65a7af2609d46.jpeg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://thuhuongcake.vn/wp-content/uploads/2024/01/banh-sinh-nhat-trang-tri-hoa-baby-id1605_65a7af2609d46.jpeg","thumb_src_w":650,"thumb_src_h":650,"src_w":650,"src_h":650,"image_id":5000,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":999,"min_qty":1,"price_html":"430.000₫ 537.500₫","sku":"THUHUONGCAKE-4999","variation_description":"","variation_id":136768,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"0.5","weight_html":"0.5 kg","attributes":"attribute_pa_kich-thuoc":"20cm","attribute_pa_cot-banh":"gato-vani-nhan-viet-quat","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"30","width":"30","height":"10","dimensions_html":"30 × 30 × 10 cm","display_price":380000,"display_regular_price":475000,"image":"title":"Bu00e1nh Sinh Nhu1eadt Trang Tru00ed Hoa Baby Id1605_65a7af26722ce.jpeg","caption":"Bu00e1nh Sinh Nhu1eadt Trang Tru00ed Hoa Baby Id1605_65a7af26722ce.jpeg","url":"https://thuhuongcake.vn/wp-content/uploads/2024/01/banh-sinh-nhat-trang-tri-hoa-baby-id1605_65a7af2609d46.jpeg","alt":"Bu00e1nh Sinh Nhu1eadt Trang Tru00ed Hoa Baby Id1605_65a7af26722ce.jpeg","src":"https://thuhuongcake.vn/wp-content/uploads/2024/01/banh-sinh-nhat-trang-tri-hoa-baby-id1605_65a7af2609d46.jpeg","srcset":false,"sizes":"(max-width: 650px) 100vw, 650px","full_src":"https://thuhuongcake.vn/wp-content/uploads/2024/01/banh-sinh-nhat-trang-tri-hoa-baby-id1605_65a7af2609d46.jpeg","full_src_w":650,"full_src_h":650,"gallery_thumbnail_src":"https://thuhuongcake.vn/wp-content/uploads/2024/01/banh-sinh-nhat-trang-tri-hoa-baby-id1605_65a7af2609d46.jpeg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://thuhuongcake.vn/wp-content/uploads/2024/01/banh-sinh-nhat-trang-tri-hoa-baby-id1605_65a7af2609d46.jpeg","thumb_src_w":650,"thumb_src_h":650,"src_w":650,"src_h":650,"image_id":5000,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":999,"min_qty":1,"price_html":"380.000₫ 475.000₫","sku":"THUHUONGCAKE-4999","variation_description":"","variation_id":136769,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"0.5","weight_html":"0.5 kg","attributes":"attribute_pa_kich-thuoc":"18cm","attribute_pa_cot-banh":"gato-socola","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"30","width":"30","height":"10","dimensions_html":"30 × 30 × 10 cm","display_price":370000,"display_regular_price":462500,"image":"title":"Bu00e1nh Sinh Nhu1eadt Trang Tru00ed Hoa Baby Id1605_65a7af26722ce.jpeg","caption":"Bu00e1nh Sinh Nhu1eadt Trang Tru00ed Hoa Baby Id1605_65a7af26722ce.jpeg","url":"https://thuhuongcake.vn/wp-content/uploads/2024/01/banh-sinh-nhat-trang-tri-hoa-baby-id1605_65a7af2609d46.jpeg","alt":"Bu00e1nh Sinh Nhu1eadt Trang Tru00ed Hoa Baby Id1605_65a7af26722ce.jpeg","src":"https://thuhuongcake.vn/wp-content/uploads/2024/01/banh-sinh-nhat-trang-tri-hoa-baby-id1605_65a7af2609d46.jpeg","srcset":false,"sizes":"(max-width: 650px) 100vw, 650px","full_src":"https://thuhuongcake.vn/wp-content/uploads/2024/01/banh-sinh-nhat-trang-tri-hoa-baby-id1605_65a7af2609d46.jpeg","full_src_w":650,"full_src_h":650,"gallery_thumbnail_src":"https://thuhuongcake.vn/wp-content/uploads/2024/01/banh-sinh-nhat-trang-tri-hoa-baby-id1605_65a7af2609d46.jpeg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://thuhuongcake.vn/wp-content/uploads/2024/01/banh-sinh-nhat-trang-tri-hoa-baby-id1605_65a7af2609d46.jpeg","thumb_src_w":650,"thumb_src_h":650,"src_w":650,"src_h":650,"image_id":5000,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":999,"min_qty":1,"price_html":"370.000₫ 462.500₫","sku":"THUHUONGCAKE-4999","variation_description":"","variation_id":136770,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"0.5","weight_html":"0.5 kg","attributes":"attribute_pa_kich-thuoc":"18cm","attribute_pa_cot-banh":"gato-tra-xanh","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"30","width":"30","height":"10","dimensions_html":"30 × 30 × 10 cm","display_price":370000,"display_regular_price":462500,"image":"title":"Bu00e1nh Sinh Nhu1eadt Trang Tru00ed Hoa Baby Id1605_65a7af26722ce.jpeg","caption":"Bu00e1nh Sinh Nhu1eadt Trang Tru00ed Hoa Baby Id1605_65a7af26722ce.jpeg","url":"https://thuhuongcake.vn/wp-content/uploads/2024/01/banh-sinh-nhat-trang-tri-hoa-baby-id1605_65a7af2609d46.jpeg","alt":"Bu00e1nh Sinh Nhu1eadt Trang Tru00ed Hoa Baby Id1605_65a7af26722ce.jpeg","src":"https://thuhuongcake.vn/wp-content/uploads/2024/01/banh-sinh-nhat-trang-tri-hoa-baby-id1605_65a7af2609d46.jpeg","srcset":false,"sizes":"(max-width: 650px) 100vw, 650px","full_src":"https://thuhuongcake.vn/wp-content/uploads/2024/01/banh-sinh-nhat-trang-tri-hoa-baby-id1605_65a7af2609d46.jpeg","full_src_w":650,"full_src_h":650,"gallery_thumbnail_src":"https://thuhuongcake.vn/wp-content/uploads/2024/01/banh-sinh-nhat-trang-tri-hoa-baby-id1605_65a7af2609d46.jpeg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://thuhuongcake.vn/wp-content/uploads/2024/01/banh-sinh-nhat-trang-tri-hoa-baby-id1605_65a7af2609d46.jpeg","thumb_src_w":650,"thumb_src_h":650,"src_w":650,"src_h":650,"image_id":5000,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":999,"min_qty":1,"price_html":"370.000₫ 462.500₫","sku":"THUHUONGCAKE-4999","variation_description":"","variation_id":136771,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"0.5","weight_html":"0.5 kg","attributes":"attribute_pa_kich-thuoc":"18cm","attribute_pa_cot-banh":"gato-red-velvet","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"30","width":"30","height":"10","dimensions_html":"30 × 30 × 10 cm","display_price":370000,"display_regular_price":462500,"image":"title":"Bu00e1nh Sinh Nhu1eadt Trang Tru00ed Hoa Baby Id1605_65a7af26722ce.jpeg","caption":"Bu00e1nh Sinh Nhu1eadt Trang Tru00ed Hoa Baby Id1605_65a7af26722ce.jpeg","url":"https://thuhuongcake.vn/wp-content/uploads/2024/01/banh-sinh-nhat-trang-tri-hoa-baby-id1605_65a7af2609d46.jpeg","alt":"Bu00e1nh Sinh Nhu1eadt Trang Tru00ed Hoa Baby Id1605_65a7af26722ce.jpeg","src":"https://thuhuongcake.vn/wp-content/uploads/2024/01/banh-sinh-nhat-trang-tri-hoa-baby-id1605_65a7af2609d46.jpeg","srcset":false,"sizes":"(max-width: 650px) 100vw, 650px","full_src":"https://thuhuongcake.vn/wp-content/uploads/2024/01/banh-sinh-nhat-trang-tri-hoa-baby-id1605_65a7af2609d46.jpeg","full_src_w":650,"full_src_h":650,"gallery_thumbnail_src":"https://thuhuongcake.vn/wp-content/uploads/2024/01/banh-sinh-nhat-trang-tri-hoa-baby-id1605_65a7af2609d46.jpeg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://thuhuongcake.vn/wp-content/uploads/2024/01/banh-sinh-nhat-trang-tri-hoa-baby-id1605_65a7af2609d46.jpeg","thumb_src_w":650,"thumb_src_h":650,"src_w":650,"src_h":650,"image_id":5000,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":999,"min_qty":1,"price_html":"370.000₫ 462.500₫","sku":"THUHUONGCAKE-4999","variation_description":"","variation_id":136772,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"0.5","weight_html":"0.5 kg","attributes":"attribute_pa_kich-thuoc":"18cm","attribute_pa_cot-banh":"gato-vani-nhan-viet-quat","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"30","width":"30","height":"10","dimensions_html":"30 × 30 × 10 cm","display_price":320000,"display_regular_price":400000,"image":"title":"Bu00e1nh Sinh Nhu1eadt Trang Tru00ed Hoa Baby Id1605_65a7af26722ce.jpeg","caption":"Bu00e1nh Sinh Nhu1eadt Trang Tru00ed Hoa Baby Id1605_65a7af26722ce.jpeg","url":"https://thuhuongcake.vn/wp-content/uploads/2024/01/banh-sinh-nhat-trang-tri-hoa-baby-id1605_65a7af2609d46.jpeg","alt":"Bu00e1nh Sinh Nhu1eadt Trang Tru00ed Hoa Baby Id1605_65a7af26722ce.jpeg","src":"https://thuhuongcake.vn/wp-content/uploads/2024/01/banh-sinh-nhat-trang-tri-hoa-baby-id1605_65a7af2609d46.jpeg","srcset":false,"sizes":"(max-width: 650px) 100vw, 650px","full_src":"https://thuhuongcake.vn/wp-content/uploads/2024/01/banh-sinh-nhat-trang-tri-hoa-baby-id1605_65a7af2609d46.jpeg","full_src_w":650,"full_src_h":650,"gallery_thumbnail_src":"https://thuhuongcake.vn/wp-content/uploads/2024/01/banh-sinh-nhat-trang-tri-hoa-baby-id1605_65a7af2609d46.jpeg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://thuhuongcake.vn/wp-content/uploads/2024/01/banh-sinh-nhat-trang-tri-hoa-baby-id1605_65a7af2609d46.jpeg","thumb_src_w":650,"thumb_src_h":650,"src_w":650,"src_h":650,"image_id":5000,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":999,"min_qty":1,"price_html":"320.000₫ 400.000₫","sku":"THUHUONGCAKE-4999","variation_description":"","variation_id":136773,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"0.5","weight_html":"0.5 kg","attributes":"attribute_pa_kich-thuoc":"16cm","attribute_pa_cot-banh":"gato-red-velvet","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"30","width":"30","height":"10","dimensions_html":"30 × 30 × 10 cm","display_price":310000,"display_regular_price":387500,"image":"title":"Bu00e1nh Sinh Nhu1eadt Trang Tru00ed Hoa Baby Id1605_65a7af26722ce.jpeg","caption":"Bu00e1nh Sinh Nhu1eadt Trang Tru00ed Hoa Baby Id1605_65a7af26722ce.jpeg","url":"https://thuhuongcake.vn/wp-content/uploads/2024/01/banh-sinh-nhat-trang-tri-hoa-baby-id1605_65a7af2609d46.jpeg","alt":"Bu00e1nh Sinh Nhu1eadt Trang Tru00ed Hoa Baby Id1605_65a7af26722ce.jpeg","src":"https://thuhuongcake.vn/wp-content/uploads/2024/01/banh-sinh-nhat-trang-tri-hoa-baby-id1605_65a7af2609d46.jpeg","srcset":false,"sizes":"(max-width: 650px) 100vw, 650px","full_src":"https://thuhuongcake.vn/wp-content/uploads/2024/01/banh-sinh-nhat-trang-tri-hoa-baby-id1605_65a7af2609d46.jpeg","full_src_w":650,"full_src_h":650,"gallery_thumbnail_src":"https://thuhuongcake.vn/wp-content/uploads/2024/01/banh-sinh-nhat-trang-tri-hoa-baby-id1605_65a7af2609d46.jpeg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://thuhuongcake.vn/wp-content/uploads/2024/01/banh-sinh-nhat-trang-tri-hoa-baby-id1605_65a7af2609d46.jpeg","thumb_src_w":650,"thumb_src_h":650,"src_w":650,"src_h":650,"image_id":5000,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":999,"min_qty":1,"price_html":"310.000₫ 387.500₫","sku":"THUHUONGCAKE-4999","variation_description":"","variation_id":136774,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"0.5","weight_html":"0.5 kg","attributes":"attribute_pa_kich-thuoc":"16cm","attribute_pa_cot-banh":"gato-socola","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"30","width":"30","height":"10","dimensions_html":"30 × 30 × 10 cm","display_price":310000,"display_regular_price":387500,"image":"title":"Bu00e1nh Sinh Nhu1eadt Trang Tru00ed Hoa Baby Id1605_65a7af26722ce.jpeg","caption":"Bu00e1nh Sinh Nhu1eadt Trang Tru00ed Hoa Baby Id1605_65a7af26722ce.jpeg","url":"https://thuhuongcake.vn/wp-content/uploads/2024/01/banh-sinh-nhat-trang-tri-hoa-baby-id1605_65a7af2609d46.jpeg","alt":"Bu00e1nh Sinh Nhu1eadt Trang Tru00ed Hoa Baby Id1605_65a7af26722ce.jpeg","src":"https://thuhuongcake.vn/wp-content/uploads/2024/01/banh-sinh-nhat-trang-tri-hoa-baby-id1605_65a7af2609d46.jpeg","srcset":false,"sizes":"(max-width: 650px) 100vw, 650px","full_src":"https://thuhuongcake.vn/wp-content/uploads/2024/01/banh-sinh-nhat-trang-tri-hoa-baby-id1605_65a7af2609d46.jpeg","full_src_w":650,"full_src_h":650,"gallery_thumbnail_src":"https://thuhuongcake.vn/wp-content/uploads/2024/01/banh-sinh-nhat-trang-tri-hoa-baby-id1605_65a7af2609d46.jpeg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://thuhuongcake.vn/wp-content/uploads/2024/01/banh-sinh-nhat-trang-tri-hoa-baby-id1605_65a7af2609d46.jpeg","thumb_src_w":650,"thumb_src_h":650,"src_w":650,"src_h":650,"image_id":5000,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":999,"min_qty":1,"price_html":"310.000₫ 387.500₫","sku":"THUHUONGCAKE-4999","variation_description":"","variation_id":136775,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"0.5","weight_html":"0.5 kg","attributes":"attribute_pa_kich-thuoc":"16cm","attribute_pa_cot-banh":"gato-tra-xanh","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"30","width":"30","height":"10","dimensions_html":"30 × 30 × 10 cm","display_price":310000,"display_regular_price":387500,"image":"title":"Bu00e1nh Sinh Nhu1eadt Trang Tru00ed Hoa Baby Id1605_65a7af26722ce.jpeg","caption":"Bu00e1nh Sinh Nhu1eadt Trang Tru00ed Hoa Baby Id1605_65a7af26722ce.jpeg","url":"https://thuhuongcake.vn/wp-content/uploads/2024/01/banh-sinh-nhat-trang-tri-hoa-baby-id1605_65a7af2609d46.jpeg","alt":"Bu00e1nh Sinh Nhu1eadt Trang Tru00ed Hoa Baby Id1605_65a7af26722ce.jpeg","src":"https://thuhuongcake.vn/wp-content/uploads/2024/01/banh-sinh-nhat-trang-tri-hoa-baby-id1605_65a7af2609d46.jpeg","srcset":false,"sizes":"(max-width: 650px) 100vw, 650px","full_src":"https://thuhuongcake.vn/wp-content/uploads/2024/01/banh-sinh-nhat-trang-tri-hoa-baby-id1605_65a7af2609d46.jpeg","full_src_w":650,"full_src_h":650,"gallery_thumbnail_src":"https://thuhuongcake.vn/wp-content/uploads/2024/01/banh-sinh-nhat-trang-tri-hoa-baby-id1605_65a7af2609d46.jpeg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://thuhuongcake.vn/wp-content/uploads/2024/01/banh-sinh-nhat-trang-tri-hoa-baby-id1605_65a7af2609d46.jpeg","thumb_src_w":650,"thumb_src_h":650,"src_w":650,"src_h":650,"image_id":5000,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":999,"min_qty":1,"price_html":"310.000₫ 387.500₫","sku":"THUHUONGCAKE-4999","variation_description":"","variation_id":136776,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"0.5","weight_html":"0.5 kg","attributes":"attribute_pa_kich-thuoc":"16cm","attribute_pa_cot-banh":"gato-vani-nhan-viet-quat","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"30","width":"30","height":"10","dimensions_html":"30 × 30 × 10 cm","display_price":260000,"display_regular_price":325000,"image":"title":"Bu00e1nh Sinh Nhu1eadt Trang Tru00ed Hoa Baby Id1605_65a7af26722ce.jpeg","caption":"Bu00e1nh Sinh Nhu1eadt Trang Tru00ed Hoa Baby Id1605_65a7af26722ce.jpeg","url":"https://thuhuongcake.vn/wp-content/uploads/2024/01/banh-sinh-nhat-trang-tri-hoa-baby-id1605_65a7af2609d46.jpeg","alt":"Bu00e1nh Sinh Nhu1eadt Trang Tru00ed Hoa Baby Id1605_65a7af26722ce.jpeg","src":"https://thuhuongcake.vn/wp-content/uploads/2024/01/banh-sinh-nhat-trang-tri-hoa-baby-id1605_65a7af2609d46.jpeg","srcset":false,"sizes":"(max-width: 650px) 100vw, 650px","full_src":"https://thuhuongcake.vn/wp-content/uploads/2024/01/banh-sinh-nhat-trang-tri-hoa-baby-id1605_65a7af2609d46.jpeg","full_src_w":650,"full_src_h":650,"gallery_thumbnail_src":"https://thuhuongcake.vn/wp-content/uploads/2024/01/banh-sinh-nhat-trang-tri-hoa-baby-id1605_65a7af2609d46.jpeg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://thuhuongcake.vn/wp-content/uploads/2024/01/banh-sinh-nhat-trang-tri-hoa-baby-id1605_65a7af2609d46.jpeg","thumb_src_w":650,"thumb_src_h":650,"src_w":650,"src_h":650,"image_id":5000,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":999,"min_qty":1,"price_html":"260.000₫ 325.000₫","sku":"THUHUONGCAKE-4999","variation_description":"","variation_id":136777,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"0.5","weight_html":"0.5 kg","attributes":"attribute_pa_kich-thuoc":"14cm","attribute_pa_cot-banh":"gato-red-velvet","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"30","width":"30","height":"10","dimensions_html":"30 × 30 × 10 cm","display_price":250000,"display_regular_price":312500,"image":"title":"Bu00e1nh Sinh Nhu1eadt Trang Tru00ed Hoa Baby Id1605_65a7af26722ce.jpeg","caption":"Bu00e1nh Sinh Nhu1eadt Trang Tru00ed Hoa Baby Id1605_65a7af26722ce.jpeg","url":"https://thuhuongcake.vn/wp-content/uploads/2024/01/banh-sinh-nhat-trang-tri-hoa-baby-id1605_65a7af2609d46.jpeg","alt":"Bu00e1nh Sinh Nhu1eadt Trang Tru00ed Hoa Baby Id1605_65a7af26722ce.jpeg","src":"https://thuhuongcake.vn/wp-content/uploads/2024/01/banh-sinh-nhat-trang-tri-hoa-baby-id1605_65a7af2609d46.jpeg","srcset":false,"sizes":"(max-width: 650px) 100vw, 650px","full_src":"https://thuhuongcake.vn/wp-content/uploads/2024/01/banh-sinh-nhat-trang-tri-hoa-baby-id1605_65a7af2609d46.jpeg","full_src_w":650,"full_src_h":650,"gallery_thumbnail_src":"https://thuhuongcake.vn/wp-content/uploads/2024/01/banh-sinh-nhat-trang-tri-hoa-baby-id1605_65a7af2609d46.jpeg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://thuhuongcake.vn/wp-content/uploads/2024/01/banh-sinh-nhat-trang-tri-hoa-baby-id1605_65a7af2609d46.jpeg","thumb_src_w":650,"thumb_src_h":650,"src_w":650,"src_h":650,"image_id":5000,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":999,"min_qty":1,"price_html":"250.000₫ 312.500₫","sku":"THUHUONGCAKE-4999","variation_description":"","variation_id":136778,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"0.5","weight_html":"0.5 kg","attributes":"attribute_pa_kich-thuoc":"14cm","attribute_pa_cot-banh":"gato-socola","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"30","width":"30","height":"10","dimensions_html":"30 × 30 × 10 cm","display_price":250000,"display_regular_price":312500,"image":"title":"Bu00e1nh Sinh Nhu1eadt Trang Tru00ed Hoa Baby Id1605_65a7af26722ce.jpeg","caption":"Bu00e1nh Sinh Nhu1eadt Trang Tru00ed Hoa Baby Id1605_65a7af26722ce.jpeg","url":"https://thuhuongcake.vn/wp-content/uploads/2024/01/banh-sinh-nhat-trang-tri-hoa-baby-id1605_65a7af2609d46.jpeg","alt":"Bu00e1nh Sinh Nhu1eadt Trang Tru00ed Hoa Baby Id1605_65a7af26722ce.jpeg","src":"https://thuhuongcake.vn/wp-content/uploads/2024/01/banh-sinh-nhat-trang-tri-hoa-baby-id1605_65a7af2609d46.jpeg","srcset":false,"sizes":"(max-width: 650px) 100vw, 650px","full_src":"https://thuhuongcake.vn/wp-content/uploads/2024/01/banh-sinh-nhat-trang-tri-hoa-baby-id1605_65a7af2609d46.jpeg","full_src_w":650,"full_src_h":650,"gallery_thumbnail_src":"https://thuhuongcake.vn/wp-content/uploads/2024/01/banh-sinh-nhat-trang-tri-hoa-baby-id1605_65a7af2609d46.jpeg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://thuhuongcake.vn/wp-content/uploads/2024/01/banh-sinh-nhat-trang-tri-hoa-baby-id1605_65a7af2609d46.jpeg","thumb_src_w":650,"thumb_src_h":650,"src_w":650,"src_h":650,"image_id":5000,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":999,"min_qty":1,"price_html":"250.000₫ 312.500₫","sku":"THUHUONGCAKE-4999","variation_description":"","variation_id":136779,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"0.5","weight_html":"0.5 kg","attributes":"attribute_pa_kich-thuoc":"14cm","attribute_pa_cot-banh":"gato-tra-xanh","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"30","width":"30","height":"10","dimensions_html":"30 × 30 × 10 cm","display_price":250000,"display_regular_price":312500,"image":"title":"Bu00e1nh Sinh Nhu1eadt Trang Tru00ed Hoa Baby Id1605_65a7af26722ce.jpeg","caption":"Bu00e1nh Sinh Nhu1eadt Trang Tru00ed Hoa Baby Id1605_65a7af26722ce.jpeg","url":"https://thuhuongcake.vn/wp-content/uploads/2024/01/banh-sinh-nhat-trang-tri-hoa-baby-id1605_65a7af2609d46.jpeg","alt":"Bu00e1nh Sinh Nhu1eadt Trang Tru00ed Hoa Baby Id1605_65a7af26722ce.jpeg","src":"https://thuhuongcake.vn/wp-content/uploads/2024/01/banh-sinh-nhat-trang-tri-hoa-baby-id1605_65a7af2609d46.jpeg","srcset":false,"sizes":"(max-width: 650px) 100vw, 650px","full_src":"https://thuhuongcake.vn/wp-content/uploads/2024/01/banh-sinh-nhat-trang-tri-hoa-baby-id1605_65a7af2609d46.jpeg","full_src_w":650,"full_src_h":650,"gallery_thumbnail_src":"https://thuhuongcake.vn/wp-content/uploads/2024/01/banh-sinh-nhat-trang-tri-hoa-baby-id1605_65a7af2609d46.jpeg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://thuhuongcake.vn/wp-content/uploads/2024/01/banh-sinh-nhat-trang-tri-hoa-baby-id1605_65a7af2609d46.jpeg","thumb_src_w":650,"thumb_src_h":650,"src_w":650,"src_h":650,"image_id":5000,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":999,"min_qty":1,"price_html":"250.000₫ 312.500₫","sku":"THUHUONGCAKE-4999","variation_description":"","variation_id":136780,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"0.5","weight_html":"0.5 kg","attributes":"attribute_pa_kich-thuoc":"14cm","attribute_pa_cot-banh":"gato-vani-nhan-viet-quat","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"30","width":"30","height":"10","dimensions_html":"30 × 30 × 10 cm","display_price":200000,"display_regular_price":250000,"image":"title":"Bu00e1nh Sinh Nhu1eadt Trang Tru00ed Hoa Baby Id1605_65a7af26722ce.jpeg","caption":"Bu00e1nh Sinh Nhu1eadt Trang Tru00ed Hoa Baby Id1605_65a7af26722ce.jpeg","url":"https://thuhuongcake.vn/wp-content/uploads/2024/01/banh-sinh-nhat-trang-tri-hoa-baby-id1605_65a7af2609d46.jpeg","alt":"Bu00e1nh Sinh Nhu1eadt Trang Tru00ed Hoa Baby Id1605_65a7af26722ce.jpeg","src":"https://thuhuongcake.vn/wp-content/uploads/2024/01/banh-sinh-nhat-trang-tri-hoa-baby-id1605_65a7af2609d46.jpeg","srcset":false,"sizes":"(max-width: 650px) 100vw, 650px","full_src":"https://thuhuongcake.vn/wp-content/uploads/2024/01/banh-sinh-nhat-trang-tri-hoa-baby-id1605_65a7af2609d46.jpeg","full_src_w":650,"full_src_h":650,"gallery_thumbnail_src":"https://thuhuongcake.vn/wp-content/uploads/2024/01/banh-sinh-nhat-trang-tri-hoa-baby-id1605_65a7af2609d46.jpeg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://thuhuongcake.vn/wp-content/uploads/2024/01/banh-sinh-nhat-trang-tri-hoa-baby-id1605_65a7af2609d46.jpeg","thumb_src_w":650,"thumb_src_h":650,"src_w":650,"src_h":650,"image_id":5000,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":999,"min_qty":1,"price_html":"200.000₫ 250.000₫","sku":"THUHUONGCAKE-4999","variation_description":"","variation_id":136781,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"0.5","weight_html":"0.5 kg">">Kích thước

Bạn sẽ chẳng nỡ ăn các cái Bánh Cưới hoa tươi tuyệt vời và hoàn hảo nhất như tác phẩm thẩm mỹ thế này đâu! khi đã tìm kiếm được nhà hỗ trợ ưng ý, hãy thảo luận với bọn họ về ý tưởng phát minh này, thuộc tên những loài hoa tươi mà chúng ta yêu thích, rồi khách hàng mời đã phải kinh ngạc với Bánh Cưới quan trọng độc đáo của bạn!

*

An toàn lương thực – điều tối đặc biệt quan trọng khi thực hiện Bánh Cưới hoa tươi!

Nếu chúng ta không thực hiện những chủng loại hoa nạp năng lượng được (Păng-xê, dành Dành (Gardenia) và Lily), thì tối thiểu hãy đảm bảo an toàn rằng chúng không tồn tại thuốc trừ sâu nhé!

*

*

*

*

Đừng quá lo lắng, vì những Florist để giúp bạn chuẩn bị những một số loại hoa an toàn cho việc trang trí Bánh Cưới, đồng thời tương xứng với hướng sáng tạo của thợ làm bánh.

*

*

Thân, cành với cuống hoa cần được bọc giấy kính xenlôfan (cellophan) hoặc gắn thêm lên phần đa que chuyên dụng (floral picks) để tránh phá hư vị bánh hoặc rơi vãi vụn phấn hoa bên trên phần kem.

Một số loài hoa tươi an toàn cho Bánh Cưới

Đầu tiên, loài hoa của tình thương – Hồng – suôn sẻ được ở trong list này, vì chưng một hình tượng đẹp và ý nghĩa như cố kỉnh là lựa chọn của không ít người.

Xem thêm: Có Nên Cưới Trước Yêu Có Nên Cưới Trước Yêu Sau? Có Nên Cưới Trước Yêu Sau

*

*

*

*

Mẫu Đơn cũng chính là loài hoa rất được ưa chuộng trong Đám Cưới, dù ngân sách chi tiêu khá cao.

*

*

*

Loa Kèn sẽ tôn vinh vẻ đẳng cấp cho Tiệc Cưới của bạn, nhất là tông màu tối trên nền bánh trắng.

*

*

Hoa Đồng Tiền cũng là lựa chọn thuận lợi nếu bạn dự định tổ chức Đám Cưới cùng với nhiều color rực rỡ, rộng nữa, bọn chúng lại còn rất phổ cập và dễ tìm.

*

*

*

Cũng rất nổi bật không kém chính là Hoa Cưới mùa hè mà TTCH từng giới thiệu với bạn, sắc vàng tỏa nắng rực rỡ của hướng Dương!

*

*

*

Có một loài hoa mộc mạc lại khôn xiết tiết kiệm, chính là Cúc, với phong phú và đa dạng mang vẻ đẹp giản 1-1 thuần khiết …

*

*

Dĩ nhiên, các bạn luôn rất có thể kết hợp các loài hoa cùng với nhau, để mẫu Bánh Cưới hoa tươi tuyệt đối càng thêm phần ấn tượng, bao gồm cả phần chú ý cùng hương thơm ngào ngạt nữa!

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Bạn rất có thể ghé shop hoa tươi để download thêm hoa giỏ nhằm bàn hay giỏ trái cây với hoa để làm hoa trang trí đám cưới  cho đám hỏi của mình thêm long lanh nhé!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *