Một cách thuận lợi để dòng bánh cưới của chúng ta trở nên biệt lập và hiện đại là hãy tự bỏ các bậc tròn truyền thống cuội nguồn và chọn những bậc vuông.Với các đường nét rõ ràng, dung nhan nét với góc 90 độ trả hảo, bánh cưới với các lớp vuông là một trong những sự thay thế <…>

1.Bánh cưới rũ

Bk
BKKfp
Iu.jpg" alt="*">